Korekce expozice za cílem snížení šumu?

Každý kdo někdy fotil sport v hale ví, že největším problémem je málo světla. Musí se fotit na co nejmenší hodnotu clony (tzv. na plnou díru), špatně se ostří, ale hlavně je nutné použít vysoké hodnoty citlivosti ISO, z kterých pramení vysoké hodnota šumu. Proto mnohé může napadnout (a podle diskusí na sociálních sítích také napadlo a to mě dovedlo k tomuto testu) co když se fotografie podexponují, nebo naopak přeexponují a poté vrátí na správnou expoziční hodnotu. Pomůže to? Na tuto otázku jsem chtěl znát odpověď a proto jsem vyzkoušel, jestli taková finta může pomoci. V článku nenajdete nějaký teoretický rozbor problematiky citlivosti snímačů apod., ale pouze vlastní praktický pokus, který je někdy názornější.

Jako první jsem zkusil vyfotografovat scénu do formátu RAW, kdy pro správnou expozici byly nastaveny tyto hodnoty: Clona – f/5,6, Čas expozice – 1/15s a ISO 2200. Zkoušel jsem použít hodnoty korekce expozice od -3 do +3 v kroku 1EV, kde se hodnoty ISO pohybovaly v rozmezí 280 – 18000. Následně byly hodnoty expozice upraveny v PC pomocí programu Capture NX-D na správnou hodnotu, tzn. pokud během fotografování bylo nastavena korekce na hodnotu -3EV, tak následně byla hodnota v PC nastavena na +3EV. Na test byl použit fotoaparát Nikon D5600 a byly vypnuty všechny automatické úpravy šumu apod. Konverze do jpg poté probíhala s nastavením všech hodnot na nulu, čili jsem se snažil jakkoliv minimalizovat vliv konverze a úprav přímo ve fotoaparátu a v programu Capture NX-D. Snímanou scénu můžete vidět níže.

Snímaná scéna
Snímaná scéna (pro zobrazení obrázku na něj klikněte)

Výsledné 100% výřezy z fotografií pro jednotlivé nastavené hodnoty EV ukazuje další obrázek.

Porovnání RAW souborů (pro zobrazení obrázku na něj klikněte)
Porovnání RAW souborů (pro zobrazení obrázku na něj klikněte)

Rozdíly ve výsledných fotografií jsou minimální až do doby, než dojde při přeexpování k přepalům, poté už u bílé barvy nelze obraz rekonstruovat.

Jelikož tento problém osobně nejvíce řeším během fotografování sportu, kde je mimo jiné nutná i rychlost odevzdání, tak jsem provedl ještě pokus s mým asi nejčastějším použitím a to fotografování přímo do formátu jpg a následná úprava pomocí programu Zoner Studio. Opět jsem v Zoner Studiu pouze upravil expozici na správnou hodnotu, ale jinak jsem nepoužil žádné jiné úpravy šumu, ostrosti apod. protože to není cílem tohoto testu. Výsledek porovnání 100% výřezů je vidět na dalším obrázku.

Porovnání jpg souborů (pro zobrazení obrázku na něj klikněte)
Porovnání jpg souborů (pro zobrazení obrázku na něj klikněte)

Úpravy přímo z jpg jsou ještě více náchylné na přepaly, což je jasné díky menšímu 8b rozsahu oproti 14b formátu RAW. Co se týká šumu, tak mi přijde, že při podexponování dojde ke zvýšení šumu a při přeexponování zase dojde k mírné ztrátě ostrosti a detailů. Osobně nevidím důvod k nějakému záměrnému podexponování, nebo k přeexponování za cílem výrazného snížení šumu v obrazu. U fotografování přímo do formátu jpg bych se navíc dosti obával přepalů a podpalů. To ovšem neznamená, že nejsou situace, kdy záměrně dávám expozici do plusu. Jeden z příkladů je hokej, kde bílá ledová plocha vede fotoaparát k nastavení expozice tak, aby byl led šedý a ne bílý a proto je nutné nastavit expozici do plusu.

MartinTajcPhotography
martin_tajc